veiligheid
Iedereen die in Nederland speelgoed verhandelt, heeft te maken met het Warenwetbesluit Speelgoed.(voor geïnteresseerden is de complete wetstekst te vinden via de website van de overheid(www.overheid.nl). 
Voor nog meer informatie over de veiligheid van speelgoed verwijzen wij u graag door naar de website van de Voedsel en Waren Autoriteit(www.vwa.nl).
Informatie over leeftijdaanduidingen en andere wetenswaardigheden zijn te vinden op www.speelgoedinfo.nl .
 
 
Hieronder willen we u graag kort en bondig enig houvast geven.
 
              
   Al het speelgoed dat verhandelt wordt in Europa  moet zijn voorzien van CE-markering.
   De leverancier verklaart middels het aanbrengen van dit CE teken dat het product voldoet aan de eisen die in  Europa gesteld worden in de wet.

Op al het speelgoed dat in Europa verkocht wordt zijn tevens de vermelding van de naam en het adres van de fabriek  dan wel groothandel verplicht.
 
De vermelding van de leeftijd leidt vaak tot verwarring. Kort samengevat is het zo dat veel speelgoed niet geschikt is voor kleine kinderen wegens bijvoorbeeld het risico van het inslikken van kleine onderdelen.
 
De vermelding dat een artikel niet geschikt is voor kinderen onder de drie jaar mag alleen staan op speelgoed dat  ook daadwerkelijk niet bedoeld is voor kinderen onder de drie jaar.
 
In het geval dat het artikel duidelijk wel de uitstraling heeft om bedoeld te zijn voor kinderen onder de drie jaar dan dient het artikel te voldoen aan de strengste eisen die er gesteld worden op het gebied van speelgoed.Bovendien  mag de aanduiding ‘niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar’  in dat geval niet gebruikt worden.
 
Bij onze inkoop letten wij nauwkeurig op deze zaken. 
 
Mocht er onverhoopt een artikel zijn dat niet voldoet aan de verwachtingen dan horen wij dat altijd graag zodat wij snel en doeltreffend maatregelen kunnen nemen.
Ook positieve reacties zijn natuurlijk altijd welkom.


uitdaging en veiligheid (Nationale Speelraad)

spelender-wijzer worden

Kinderen willen graag spelen en doen dat met alles wat de omveving biedt. Het is boeiend om naar hun spel te kijken. Vol overgave gaan ze te werk en ze gaan er helemaal in op. Overal ter wereld vertoont het spel dezelfde grondtrekken.

De oermens speelde met de hem omringende wereld. Om alles te ontdekken en naar behoeft te leren gebruiken. De moderne kleine vreemdeling op aarde, de baby, ontdekt ook steeds weer opnieuw de wereld. Met eenzelfde activiteitendrang. Om te verkennen en te leren gebruiken. Een kind creeert een wereld die niet te vol is, maar ook niet te leeg. Een omgeving die hanteerbaar is en uitdaagt tot actie. Zo groeit een kind van hulpeloze zuigeling tot volwassen mens. Het maakt werktuigen en gebruikt die om zijn wereld bewoonbaar te maken.

Tegen deze achtergrond gezien, is spel een noodzakelijke en zinvolle gebeurtenis in de wereld van ieder kind. Dat spel is zo complex dat een alomvattende verklaring tot op heden(nog)niet gevonden is. Freud ontdekte het spel als uitdrukking van emoties, als sybolisering van wat er in het kind omgaat. Het neemt de plaats in van de taal die kinderen nog niet of slechts gedeeltelijk beheersen. Via het spel communiceren kinderen over de hele wereld met elkaar.

In zijn spel bouwt een kind zich de wereld zoals hij die ervaart en beleeft. Spel leidt ons naar de wezenlijke belevingswereld van het kind. Het is de grondvorm voor de ontwikkeling van de motoriek, zintuigen, intelligentie en sociale interactie. Spel is zelfontdekking. Een sociale, creatieve en intellectuele ontdekkingstocht die ons in staat stelt ons aan te passen aan een cultuurpatroon. Spel is ook recreatie en ontspanning.

Kortom; spel is de oervorm van de beschaving
separator line
separator line Terug separator line
De kleine Eland • Elandsgracht 58 • 1016 TW Amsterdam • tel. 020 620 9001